Regulamin akcji promocyjnej pt. „25% rabatu na ubrania i buty w dniach 7-10.11.2018”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”)  oraz w sklepie internetowym smyk.com w dniach 7-10.11.2018
  2. W ramach promocji każda osoba, która dokona zakupów ubrań i butów w sklepie stacjonarnym SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com w dniach 7-10.11.2018 otrzyma 25% rabatu na zakupione ubrania i buty. Promocja obowiązuje w dniach 7-10.11.2018.
  3. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com.
  4. Promocja łączy się z SUPER RABATAMI.
  5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.
  6. Promocja nie łączy się z produktami przecenionymi, wyprzedażą, kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami, nie obowiązuje również na produkty oznaczone jako HIT Cenowy.
  7. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
  8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym SMYK dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach SMYK:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin

  1. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości), NIP 525-21-59-820.
  2. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.