Regulamin promocji 25% rabatu na zabawki NERF, My Little Pony i gry Hasbro w dniach 14-16.11.2017

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 14-16.11.2017.

2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.

3. W ramach promocji każda osoba, która 14, 15 lub 16.11.2017 dokona zakupów zabawek NERF, My Little Pony lub gier Hasbro w sklepie stacjonarnym SMYK okazując kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka otrzyma 25% rabatu na zakupione zabawki NERF, My Little Pony lub gry Hasbro. Promocja obowiązuje od 14.11.2017 do 16.11.2017.

4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci.

5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sklepie internetowym smyk.com

6. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.

8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.

9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Organizatorem promocji jest Smyk S.A siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

11. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja.

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe