Regulamin akcji promocyjnej pt. „25% rabatu na wszystkie produkty SMIKI 7-10.12.2018”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 07-10.12.2018.
  2. Promocja przeznaczona dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK.
  3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach od 7 do 10.12.2018 dokona zakupu produktów marki SMIKI otrzyma 25% rabatu na zakupione produkty marki SMIKI.
  4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet.
  5. Promocja obowiązuje na produkty SMIKI oznaczone jako  HIT CENOWY.
  6. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
  7. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
  8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.