Regulamin akcji promocyjnej pt. „25% rabatu na wszystkie produkty SMIKI 19-22.11.2018”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 19.11.-22.11.2018
  2. Promocja przeznaczona dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK
  3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach od 19.11 do 22.11.2018 dokona zakupu produktów marki SMIKI otrzyma 25% rabatu na zakupione produkty marki SMIKI.
  4. Promocja obowiązuje tylko we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet.
  5. Promocja obowiązuje na produkty SMIKI oznaczone jako HIT CENOWY.
  6. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
  7. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
  8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com