Regulamin promocji 25% rabatu na plecaki i tornistry SMIKI w dniach 17-21.08.2017

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 17-21.08.2017
2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.
3. W ramach promocji każdy uczestnik programu lojalnościowego Smyk & Spółka, który 17,18,19,20 lub 21.08.2017 dokona zakupu tornistra lub plecaka w sklepie stacjonarnym SMYK okazując kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka lub w przypadku sklepu internetowego wpisując kod karty w koszyku zamówienia otrzyma 25% rabatu na zakupiony tornister lub plecak. Promocja obowiązuje od 17.08.2017 do 21.08.2017. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci oraz sklepie internetowym smyk.com
4. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet.
5. Promocja nie łączy się z wyprzedażą. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
6. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
7. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Organizatorem promocji jest Smyk S.A siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
9. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe