Regulamin akcji promocyjnej pt. „20% rabatu na zabawki w sklepach stacjonarnych 14-16.12.2018”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk SA  z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 14-16 grudnia  2018.
 2. Promocja 20% rabatu na wszystkie zabawki przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK.
 3. W ramach promocji każda osoba, która 14 ,15 lub 16.12.2018 roku dokona zakupów w sklepie stacjonarnym SMYK  otrzyma 20% rabatu na zabawki.
 4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet.
 5. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 6. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami. Nie obowiązuje na zakup kart podarunkowych i toreb reklamowych.
 7. Promocja obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.
 8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK, SMYK Megastore, można wymienić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu.
 9. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK Outlet można wymienić: w okresie 5 dni licząc od dnia zakupu, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu b. w dowolnym sklepie SMYK Outlet na terenie Polski.
 10. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 11. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.