Regulamin promocji 20% rabatu na ubrania i buty w dniu 05-07.07.2018

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 05.07-07.07.2018
  2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.
  3. W ramach promocji każda osoba, która dokona zakupów ubrań i butów w sklepie stacjonarnym SMYK w dniach 05-07.07.2018 okazując kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka otrzyma 20% rabatu na zakupione ubrania i buty. Promocja obowiązuje w dniach 05-07.07.2018.
  4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK.
  5. Promocja łączy się z wyprzedażą -50%.
  6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz w sklepie internetowym smyk.com.
  7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi.
  8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe