Regulamin promocji 20% rabatu na pościel, śpiworki, kocyki i poduszki do karmienia w dniach 21-31.03.2019

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 21-31.03.2019
  2. W ramach promocji każda osoba, która od 21.03 do 31.03.2019 roku dokona zakupu pościeli, śpiworków, kocyków lub poduszek do karmienia w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma 20% rabatu na zakupioną pościel, śpiworki, kocyki lub poduszki do karmienia. Promocja obowiązuje od 21.03.2019 do 31.03.2019
  3. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK.
  4. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet i na stronie internetowej smyk.com.
  5. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
  6. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
  7. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  9. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe