Regulamin promocji 20% na zabawki Hot Wheels, Barbie i Fisher-Price od Mattel

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych w których prowadzony jest handel detaliczny, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 10-15.03.2021 r., przy czym we wskazanych w punkcie 3 sklepach z województwa pomorskiego promocja będzie trwać do 12 marca 2021 włącznie.
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób robiących zakupy w  sklepach stacjonarnych SMYK wymienionych w punkcie 3 poniżej.
 3. Promocja obowiązuje tylko w poniższych sklepach SMYK:

  Przy czym, jeżeli w czasie trwania promocji w stosunku do któregokolwiek ze sklepów wymienionych powyżej wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży detalicznej sklep ten zostanie wyłączony z promocji na czas trwania takiego zakazu.

 4. W ramach promocji każda osoba, która w czasie trwania promocji w sklepie stacjonarnym SMYK wymienionym w punkcie 3 dokona zakupu zabawek lub artykułów szkolnych otrzyma 20% rabatu na zakupione zabawki i artykuły szkolne. Dla uniknięcia wątpliwości, przez zabawki rozumie się także gryzaki niemowlęce, Szumisie i projektory.
 5. Promocja nie dotyczy klocków LEGO.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.
 7. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 8. Promocja nie obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.
 9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
 10. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 11. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK , w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.