Regulamin promocji 15% rabatu na ubrania lub buty w dniu 04.09.2019

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) oraz w sklepie internetowym smyk.com w dniach 04.092019

2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.

3. W ramach promocji każda osoba, która w dniu 04.09.2019 dokona zakupu ubrań lub butów w sklepie stacjonarnym SMYK lub na smyk.com otrzyma 15% rabatu na zakupione, ubrania lub buty.

4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com w dniach 04.09.2019

5. W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym należy okazać kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka. W sklepie smyk.com należy wpisać numer karty w koszyku zamówienia.

6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.

7.Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

8. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

9. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.

10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

12. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.