Regulamin akcji promocyjnej pt. „15% rabatu na ubrania i buty objęte wyprzedażą do -50% 03-05.01.2019”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”)  oraz w sklepie internetowym smyk.com w dniach 03-05.01.2019
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka
 3. W ramach promocji każda osoba będąca uczestnikiem programu lojalnościowego SMYK & spółka, która dokona zakupu ubrań lub butów objętych wyprzedażą otrzyma 15% rabatu na nabywane ubrania i buty z wyprzedaży do -50%.
 4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com w dniach 03-05.01.2019. W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym należy okazać kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka. W sklepie smyk.com należy wpisać numer karty w koszyku zamówienia.
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.
 6. Promocja łączy się z wyprzedażą do -50%.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.
 8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.
 9. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin

 1. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 2. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.