Regulamin promocji 15% rabatu na książki w dniu 11.09.2019

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) oraz w sklepie internetowym smyk.com w dniach 11.09.2019
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka.
 3. W ramach promocji każda osoba, która w dniu 11.09.2019 dokona zakupu książek w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma 15% rabatu na zakupione książki.
 4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych SMYK w dniu 11.09.2019
 5. W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym należy okazać kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka.
 6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet i na smyk.com.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.
 8. Promocja nie łączy się z wyprzedażą oraz produktami oznaczonymi jako HIT CENOWY
 9. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.
 10. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin
 11. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 12. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.