Regulamin promocji "10zł rabatu za każde wydane 99 złotych 18-19.12.2017"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 18.12.-19.12.2017
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego i adres mailowy do Bazy Danych Stałych Klientów i otrzymały wiadomość tekstową lub mailową określoną w punkcie 3 poniżej.
 3. W ramach promocji każda osoba, która zrobi dowolne zakupy za minimum 99 złotych i okaże kasjerowi kod z wiadomości SMS wysłanej przez nadawcę SMYK w dniu 18.12.2017 otrzyma 10 zł rabatu. Promocja obowiązuje od 18.12 do 19.12. Klient może otrzymać wyższy rabat w przypadku zakupów o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 99 zł kwota rabatu zostanie powiększona proporcjonalnie, to jest o 10 zł za każde wydane 99 zł.
 4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK.
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sklepie internetowym smyk.com
 6. Promocja łączy się z wyprzedażą, wszystkimi innymi promocjami oraz produktami oznaczonymi jako HIT Cenowy.
 7. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
 8. a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

  b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe