Regulamin akcji promocyjnej pt. „10% rabatu na kolejne zakupy w SMYK MEGASTORE (14.12.2018 - 02.02.2019)”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK MEGASTORE  prowadzonych przez Smyk SA  z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK Megastore”) w dniach 14 grudnia 2018 - 2 lutego 2019.
  2. Promocja 10% rabatu  w sklepach MEGASTORE jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK MEGASTORE.
  3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 14.12-31.12.2018 dokona zakupów w sklepie SMYK MEGASTOE otrzyma kupon wydrukowany wraz z paragonem uprawniający do otrzymania rabatu na kolejne zakupy dokonywane w sklepie Smyk Megastore w dniach 2.01-02.02.2019. Osoba, która w daniach 2.1-2.2.2019  dokona zakupów w sklepie stacjonarnym SMYK MEGASTORE przekazując kasjerowi kupon wydrukowany z kasy w dniach 14-31.12.2018 (kupon o którym mowa w zdaniu poprzednim)  otrzyma 10% rabatu na nabywane produkty.
  4. Kupon, o którym mowa punkcie 5 jest kuponem na okaziciela, co oznacza, iż rabat -10% zostanie udzielony każdej osobie, która będzie dysponować kuponem. Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne ani wymianie na inny w razie jego utraty lub uszkodzenia (chyba że taka utrata lub uszkodzenie nastąpiło w skutek okoliczności, za które Organizator odpowiada).
  5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach SMYK MEGASTORE. Lista sklepów objętych promocją Bydgoszcz Zielone Arkady, Gdańsk Matarania, Gliwice Europa Centralna, Katowice Silesia City Center, Kielce Galeria Korona, Kraków Bonarka, Kraków Futura, Lublin Felicty, Olsztyn Galeria Warmińska, Opole Karolinka, Poznań Franowo, Rzeszów Galeria Rzeszów, Szczecin Outlet Park, Warszawa Park Handlowy Targówek, Wrocław Aleja Bielany.
  6. Promocja nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych  sieci SMYK innych niż Smyk Megastore ani w sklepie internetowym smyk.com.
  7. Rabat -10% nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych i toreb reklamowych.
  8. Promocja obowiązuje przy zakupie produktów oznaczonych jako HIT CENOWY oraz produktów, których ceny zostały obniżone w wyniku innych, niż wymienione w punkcie 7, promocji lub wyprzedaży:

a) Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a  w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

  1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk MEGASTORE, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.