Regulamin promocji do -40% na wybrane zabawki i akcesoria papiernicze
 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) oraz sklepie internetowym smyk.com. Promocja trwa od 05.09.2019 do 14.09.2019.
 2. Promocja na wybrane zabawki i akcesoria papiernicze do – 40% przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK oraz sklepu internetowego smyk.com.
 3. Promocja obowiązuje od 05.09.2019 r. do 14.09.2019 r.
 4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet oraz w sklepie internetowym smyk.com.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kodami i kartami rabatowymi.
 6. Promocja obowiązuje na wybrane zabawki i akcesoria papiernicze. Produkty objęte promocją w sklepach stacjonarnych oznaczone są czerwonymi metkami.
 7. Produkty objęte promocją na smyk.com będą umieszczone na dedykowanej stronie.
 8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.
 9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

 

 1. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK oraz na smyk.com, gdzie obowiązuje promocja.