Regulamin akcji promocyjnej pt. „MEGAPromocja 20% rabatu na wszystko w sklepach stacjonarnych oraz 20% rabatu na nową kolekcję w smyk.com”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) oraz w sklepie internetowym smyk.com w dniach 06-08.09.2018
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK oraz sklepu internetowego smyk.com.
 3. W ramach promocji każda osoba, która dokona zakupów w dniach 6-8 września w sklepie stacjonarnym otrzyma 20% rabatu na wszystkie nabywane produkty. W sklepach stacjonarnych promocja dotyczy także ubrań i butów Cool Club z poprzedniego sezonu (kolekcji wiosna/lato 2018).
 4. W ramach promocji każda osoba, która dokona zakupów ubrań lub butów Cool Club z nowej kolekcji w sklepie internetowym smyk.com otrzyma 20% rabatu na nabywane ubrania lub buty Cool Club z nowej kolekcji.
 5. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com w dniach 06-08.09.2018.
 6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.
 8. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.
 9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin

 1. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
 2. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.