Regulamin promocji 40zł rabatu przy zakupach za min.140 zł MEGAPROMOCJA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 23.08 – 25.08.2019

2. Promocja 40zł rabatu przy zakupach za min 140zł przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK.

3. W ramach promocji każda osoba, która 23, 24 lub 25 sierpnia 2019 roku dokona zakupów za kwotę min 140zł w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma rabat na nabywane produkty w wysokości 40zł.

4. Promocja obowiązuje od 23.08 do 25.08.2019 r.

5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.

6. Rabat jest jednorazowy i zostanie naliczony podczas dokonywania zakupu uprawniającego do rabatu (to jest zakupu za min. 140 zł). Rabat zostanie naliczony w taki sposób, iż ceny wszystkich produktów nabywanych w ramach transakcji uprawniającej do rabatu zostaną obniżone proporcjonalnie, tak aby łączna kwota obniżki wynosiła 40 zł.

7. Promocja łączy się z wyprzedażą.

8. Promocja nie łączy się z kuponami, kartami rabatowymi, innymi promocjami i nie dotyczy produktów oznaczonych jako hit cenowy. Nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych.

9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe