Regulamin akcji „BLACK WEEK w sklepach stacjonarnych - wybrane produkty do 50% taniej”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „BLACK WEEK w sklepach stacjonarnych” przeprowadzanej przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski w dniach 18-29.11.2021r. (dalej „Akcja” lub „Black Week”).

 2. Akcja przeprowadzana jest w tych sklepach stacjonarnych Smyk Cały dla Małych, w których, w czasie trwania Akcji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna (to jest w sklepach stacjonarnych które będą otwarte dla klientów).

 3. Black Week adresowany jest do wszystkich klientów sklepów SMYK wskazanych w punkcie 2.

 4. W ramach akcji Black Week ceny wybranych przez organizatora produktów, oznaczonych jako „BLACK WEEK” (zwanych dalej „Produktami”) zostaną obniżone. Obniżone (promocyjne) ceny Produktów będą uwidocznione zawieszką lub naklejką przy lub na Produkcie w sklepach stacjonarnych SMYK.

 5. Black Week obowiązuje w sklepach stacjonarnych SMYK, w których aktualnie prowadzony jest handel detaliczny (to jest sklepach stacjonarnych, które są otwarte dla klientów) w dniach 18-29.11.2021r.

 6. Black Week nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet ani w sklepie internetowym smyk.com.

 7. Obniżone w ramach Akcji, promocyjne ceny Produktów nie łączą się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

 8. Akcja nie łączy się z przecenami i wyprzedażą.

 9. Akcja nie obejmuje produktów oznaczonych jako HIT CENOWY.

 10. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych. Pula Produktów z oznaczeniem Black Week może podlegać modyfikacją w poszczególnych dniach trwania Akcji.

 11. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego, w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie, w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnień z tytułu rękojmi.

 12. Organizatorem Akcji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

 13. Regulamin dostępny jest w sklepach stacjonarnych SMYK, w których przeprowadzana jest Akcja oraz na www.smyk.com.