Regulamin promocji BLACK FRIDAY 50% rabatu na drugą tańszą rzecz z ubrań i butów 25-27.11.2016

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz w sklepie internetowym smyk.com („sklepy SMYK”) w dniach 25-27.11.2016
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK, SMYK Outlet, Cool Club w Lublinie oraz klientów sklepu internetowego smyk.com
 3. W ramach promocji każda osoba, która 25, 26 lub 27 listopada 2016 dokona zakupów w sklepie SMYK, SMYK Outlet, Cool Club w Lublinie lub smyk.com otrzyma 50% rabatu na drugą, tańszą sztukę spośród wszystkich nabywanych ubrań i butów. W przypadku zakupu większej liczby produktów niż 2, rabat zostanie naliczony od najtańszych produktów stanowiących połowę parzystej liczby wszystkich nabywanych ubrań i butów.
 4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK, sklepach SMYK Oultet oraz Cool Club w Lublinie.
 5. Promocja łączy się z SUPER RABATAMI.
 6. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1. W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. W przypadku promocji, w której warunkiem uzyskania rabatu jest zakup kilku produktów, zwrot oznacza odstąpienie klienta od promocji niezależnie od terminu dokonywania zwrotu. Zwrot w tym wypadku możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient zwraca wszystkie produkty których zakup uprawniał go do udziału w promocji.
 9. Organizatorem promocji jest Smyk S.A siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 500 zł, NIP 525-21-59-820.
 10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe