Regulamin promocji: 25% (co najmniej) rabatu na : STAR WARS i TROLLE 13.12-16.12.2016

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz sklepie internetowym www.smyk.com („sklepy SMYK”) w dniach od 13 do 16 grudnia 2016 roku.
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów SMYK oraz sklepu internetowego www.smyk.com .
 3. W ramach promocji każda osoba, która dokona zakupów w sklepie SMYK w dniach od 13-16 grudnia 2016, otrzyma co najmniej 25% rabatu na nabywane produkty marek: STAR WARS i TROLLE
 4. Produktami objętymi promocją są wszystkie produkty marek: Star Wars i Trolle znajdujące się w ofercie sklepów Smyk w czasie trwania promocji. Promocja obowiązuje w sklepach sieci SMYK na terytorium Polski, za wyjątkiem sklepów typu outlet.
 5. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami, przecenami ani wyprzedażą.
 6. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1.  W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Organizatorem promocji jest Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 000 zł, NIP 525-21-59-820.
 9. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe