Regulamin promocji 20% rabatu na wszystkie zabawki w sklepach stacjonarnych, a w sklepie smyk.com darmowa dostawa

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów stacjonarnych SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com prowadzonych przez Smyk S.A.. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 09-11.12.2016
 2. Promocja 20% rabatu na wszystkie zabawki przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK, za wyjątkiem sklepów Smyk Outlet.
 3. Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień obowiązuje tylko w sklepie internetowym smyk.com i przeznaczona jest dla wszystkich klientów, którzy w dniach 9-11.12.2016 dokonają zakupu produktów w tymże sklepie.
 4. W ramach promocji każda osoba, która 09,10 lub 11.12.2016 roku dokona zakupów w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma 20% rabatu na wszystkie nabywane zabawki.
 5. W ramach promocji osoba, która 09-11.12.2016 roku dokona zakupów w sklepie internetowym smyk.com nie będzie ponosić kosztów dostawy nabywanych produktów.
 6. Promocja obowiązuje od 09.12 do 11.12.2016
 7. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet.
 8. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 9. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1.  W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar.
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Organizatorem promocji jest Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 000 zł, NIP 525-21-59-820.
 13. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe