Regulamin promocji 10 złotych rabatu za każde wydane 150 złotych w dniach 19-20.12.2016

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 19-20.12.2016
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego i adres mailowy do Bazy Danych Stałych Klientów i otrzymały wiadomość tekstową lub mailową określoną w punkcie 3 poniżej.
 3. W ramach promocji każda osoba, która 19.12 lub 20.12.2016 roku dokona zakupów w sklepie SMYK okazując kasjerowi telefon komórkowy z wiadomością tekstową lub wiadomość mailową otrzymaną w dniu 19.12.2016 od nadawcy SMYK lub zawierającą informacje o Promocji oraz 13- lub 14-cyfrowy kod rabatowy lub poda kasjerowi kod rabatowy zamieszczony w tejże wiadomości otrzyma 10 złotych rabatu za każde wydane 150 złotych. Promocja obowiązuje od momentu dostarczenia wiadomości, o której mowa w pkt. 3 na telefon komórkowy lub adres mailowy osoby, o której mowa w pkt.2, do 20.12.2016
 4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK.
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.
 6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet.
 7. Promocja łączy się z wyprzedażą i innymi promocjami.
 8. Promocja nie obowiązuje na zakup kart podarunkowych i reklamówek. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Karty Podarunkowej Smyk nie może ona zostać sprzedana poniżej jej wartości nominalnej.
 9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1.  W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Organizatorem promocji jest Smyk S.A siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 500 zł ( opłacony w całości), NIP 525-21-59-820.
 11. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe