Regulamin promocji „Puzzle x2 w dniach 19-21.05.2017”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów stacjonarnych SMYK prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 19-21.05.2017 r.
  2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka
  3. W ramach promocji każda osoba, która 19, 20 lub 21.05.2017 r. dokona zakupów o wartości minimum 119 złotych (PLN) w sklepie stacjonarnym SMYK okazując kasjerowi kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka otrzyma podwójne puzzle za dokonane zakupy.
  4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci SMYK.
  5. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com.
  6. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a)  a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b)  b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Jeśli w wyniku zwrotu transakcja przestanie spełniać warunki promocji promocyjne dodatkowe puzzle przyznane w ramach promocji zostaną odjęte z konta uczestnika.
  2. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, , NIP 525-21-59-820.
  3. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe