Regulamin promocji 20% rabatu na klocki LEGO w dniach 17-19.03.2017

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 17-19.03.2017
 2. 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego lub adres mailowy do Bazy Danych Stałych Klientów i otrzymały wiadomość tekstową lub mailową określoną w punkcie 3 poniżej.
 3. 3. W ramach promocji każda osoba, która 17, 18, lub 19 marca 2017 roku dokona zakupów w sklepie SMYK okazując kasjerowi telefon komórkowy z wiadomością tekstową  lub mailową otrzymaną w dniu 17.03.2017 od nadawcy SMYK, zawierającą informacje o Promocji oraz 13- lub 14-cyfrowy kod rabatowy lub lub poda kasjerowi kod rabatowy zamieszczony w tejże wiadomości lub przekaże kasjerowi wydrukowany kupon załączony do wiadomości mailowe otrzyma 20% rabatu na nabywane klocki LEGO
 4. 4. Promocja obowiązuje od momentu dostarczenia wiadomości, o której mowa w pkt. 3 na telefon komórkowy lub adres mailowy, o których mowa w pkt.2, do 17.03.2017 
 5. 5. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym smyk.com
 6. 6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet.
 7. 7. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.
 8. 8. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 1. 9. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych Smyk.
 2. 10. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  b)W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. 11. Organizatorem promocji jest Smyk S.A siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

 

 1. 12. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe