Informacja o przedłużeniu promocji BLACK FRIDAY 20% rabatu na nieprzecenione ubrania i buty („Promocja”)

W związku z decyzją o przedłużeniu czasu obowiązywania promocji „20% rabatu na nieprzecenione ubrania i buty Cool Club” w wybranych sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych w regulaminie promocji wprowadza się następujące zmiany:

1. Okres obowiązywania Promocji zostaje przedłużony: (i) w otwartych sklepach stacjonarnych SMYK Cały dla Małych! do dnia 28.11.2021 r., których lista jest dostępna pod adresem: https://www.smyk.com/sklepy-czynne-w-niedziele

Poniżej przedstawiamy regulamin promocji z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian.

 

Regulamin promocji BLACK FRIDAY 20% rabatu na nieprzecenione ubrania i buty w dniach 25.11-27.11.2021 r. („Promocja”)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w sieci sklepów stacjonarnych SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy stacjonarne SMYK”), w których w czasie trwania Promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna.

2. Promocja przeprowadzana jest w sklepach stacjonarnych Smyk w dniach 25.11-27.11.2021, a w otwartych sklepach stacjonarnych SMYK do dnia 28.11.2021(„Czas trwania Promocji”)

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów detalicznych sklepów SMYK.

4. W ramach Promocji każda osoba, która dokona zakupów nieprzecenionych ubrań lub butów, niepodlegającym wyłączeniom, o których mowa w pkt 5 do 9 poniżej:

5. w dniach 25-27.11.2021 w sklepie stacjonarnym SMYK a także w otwartych sklepach stacjonarnych SMYK w dniu 28.11.2021otrzyma 20% rabatu na nabywane, nieprzecenione ubrania i buty Promocja obowiązuje na ubrania i buty marki Cool Club.

6. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz na smyk.com.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

8. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

9. Promocja obowiązuje na ubrania i buty marki COOL CLUB oznaczone jako Hity Cenowe.

10. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.

11. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji: (a) w dowolnym sklepie stacjonarnym SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez Klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez Klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez Klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. Jako Konsument decydując się na dokonanie wymiany lub zwrotu zakupionego, niewadliwego i zgodnego z umową towaru, powinieneś się zapoznać z Regulaminem wymian i zwrotów produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych SMYK dostępnym pod adresem: https://www.smyk.com/pomoc/zwroty-i-wymiany/zwroty-i-wymiana-towarow-zakupionych-w-sklepach-stacjonarnych.

12. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

13. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.