Regulamin promocji "Dodatkowe 20% rabatu do wyprzedaży do -30% w dniach 22-25.06.2017"

 
  1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk S.A z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski oraz sklepie internetowym www.smyk.com („sklepy SMYK”) w dniach 22-25.06.2017r.
  2. 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego i adres mailowy do Bazy Danych Stałych Klientów i otrzymały wiadomość tekstową lub mailową określoną w punkcie 3 poniżej.
  3. 3. W ramach promocji każda osoba, która 22, 23, 24 lub 25.06.2017 roku dokona zakupów w sklepie SMYK okazując kasjerowi telefon komórkowy z wiadomością tekstową, mailową otrzymaną w dniu 22.06.2017 od nadawcy SMYK lub zawierającą informacje o Promocji oraz 13- lub 14-cyfrowy kod rabatowy lub poda kasjerowi kod rabatowy zamieszczony w tejże wiadomości lub przekaże kasjerowi wydrukowany kupon załączony do wiadomości mailowe oraz w sklepie internetowym smyk.com wpisze kod otrzyma 20% dodatkowego rabatu od cen wyprzedażowy ubrań i butów. Promocja obowiązuje od momentu dostarczenia wiadomości, o której mowa w pkt. 3 na telefon komórkowy lub adres mailowy osoby, o której mowa w pkt.2, do 25.06.2017r.
  4. 4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com.
  5. 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet.
  6. 6. Promocja łączy się z wyprzedażą.
  7. 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
  8. 8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

b) W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. 9. Organizatorem promocji jest Smyk S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 265 006 073zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.
  2. 10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com