Regulamin promocji "25% rabatu na wszystkie buty"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK prowadzonych przez Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 7-9.10.2016
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego do Bazy Danych Stałych Klientów i otrzymały wiadomość tekstową określoną w punkcie 3 poniżej.
 3. W ramach promocji każda osoba, która 7,8 lub 9.10.2016 roku dokona zakupów w sklepie SMYK okazując kasjerowi telefon komórkowy z wiadomością tekstową,  mailową otrzymaną w dniu 7.10.2016 od nadawcy SMYK lub zawierającą informacje o Promocji oraz 13- lub 14-cyfrowy kod rabatowy lub tekstowy kod rabatowy  otrzyma 25% rabatu na buty.
 4. Promocja obowiązuje od momentu dostarczenia wiadomości, o której mowa w pkt. 3 na telefon komórkowy, o której mowa w pkt.2, do 9.10.2016  
 5. Promocja obowiązuje w sklepach sieci SMYK oraz sklepie internetowym smyk.com, za wyjątkiem sklepów typu „outlet”.
 6. Promocja łączy się z wyprzedażą.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.
 8. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1. a. W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. b. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Organizatorem promocji jest Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024787, kapitał zakładowy 73 872 000 zł, NIP 525-21-59-820.
 10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe