Regulamin "25% rabatu na wszystkie ubrania i buty"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK i sklepu internetowego smyk.com prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 10-13.11.2016.
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zgłosiły swój numer telefonu komórkowego do Bazy Danych Stałych Klientów i otrzymały wiadomość tekstową określoną w punkcie 3 poniżej.
 3. W ramach promocji każda osoba, która 10, 12 lub 13.11.2016 roku dokona zakupów w sklepie SMYK okazując kasjerowi telefon komórkowy z wiadomością tekstową, mailową otrzymaną w dniu 10.11.2016 od nadawcy SMYK lub zawierającą informacje o Promocji oraz 13- lub 14-cyfrowy kod rabatowy lub tekstowy kod rabatowy otrzyma 25% rabatu na ubrania i buty.
 4. Promocja obowiązuje od momentu dostarczenia wiadomości, o której mowa w pkt. 3 na telefon komórkowy, o której mowa w pkt.2, do 13.11.2016
 5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów Cool Club i SMYK Outlet.
 6. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.smyk.com
 7. Promocja łączy się z SUPER RABATAMI.
 8. Promocja nie łączy się z kuponami, kodami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami, przecenami i wyprzedażą.
 9. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:
  1. a. W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.
  2. b. W razie dokonania zwrotu w okresie od 15 do 30 dnia licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu. Klient otrzyma doładowanie karty podarunkowej SMYK równowartością ceny uiszczonej za zwracany towar. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Organizatorem promocji jest SMYK S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000643442, kapitał zakładowy 73 872 500( opłacony w całości) zł, NIP 525-21-59-820.
 11. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe