Informacja o przedłużeniu promocji 20% rabatu na nieprzecenione ubrania i buty

W związku z decyzją o przedłużeniu czasu obowiązywania promocji „20% rabatu na nieprzecenione ubrania i buty” w sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych oraz w sklepie internetowym smyk.com w regulaminie promocji wprowadza się następujące zmiany:

1. Czas trwania promocji zostaje przedłużony w otwartych sklepach stacjonarnych SMYK oraz w sklepie internetowym smyk.com do dnia 22.03.2021r.

Poniżej przedstawiamy regulamin promocji z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian.

Regulamin promocji 20% rabatu na ubrania i buty w dniach 09-22.03.2021r.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych w których prowadzony jest handel detaliczny, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) oraz w sklepie internetowym smyk.com w dniach 09.03 – 22.03.2021 r.

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sieci SMYK Cały dla Małych!

3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach od 9 do 22 marca 2021 roku dokona zakupu w sklepie stacjonarnym SMYK lub w sklepie internetowym smyk.com ubrań i/lub butów otrzyma 20% rabatu na zakupione ubrania i buty.

4. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych SMYK w których aktualnie prowadzony jest handel detaliczny (to jest sklepach stacjonarnych, które są otwarte dla klientów i w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna) w dniach 09.03 – 22.03.2021r. Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii w stosunku do poszczególnych sklepów Smyk może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży detalicznej – wprowadzenie takiego zakazu w czasie trwania promocji oznacza wyłączenie danego sklepu z promocji.

5. Promocja nie obowiązuje w sklepach SMYK Outlet oraz sekcji Outlet na smyk.com

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

7. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

8. Promocja obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.

9. Oferta sklepu internetowego smyk.com może różnić się od oferty sklepów stacjonarnych.

10. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK lub SMYK Megastore, można zwrócić w okresie 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów i wymian, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar, a w przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym smyk.com zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.smyk.com/regulamin

11. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820.

12. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.