Nowe Świadczenia rodzicielskie – zmiany w urlopach rodzicielskich i nie tylko

Nowe świadczenia rodzicielskie

Jeśli spodziewasz się dziecka koniecznie sprawdź co mówi aktualna ustawa o prawach przysługujących świeżo upieczonym rodzicom. Warto śledzić pojawiające się zmiany.

Jedną z ważniejszych zmian przyjętych w 2015 r. jest nowelizacja ustawy wprowadzająca nowe świadczenie rodzicielskie.

Nowe świadczenia rodzicielskie

Świadczenie to adresowane jest do osób, które ze względu na formę zatrudnienia nie mogły skorzystać z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Zostaną nim objęci studenci, rolnicy, pracownicy na umowach zlecenie lub o dzieło oraz bezrobotni. Świadczenie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie będzie wypłacane przez pierwszy rok życia dziecka. Okres ten będzie odpowiednio dłuższy w przypadku urodzenia dwójki i większej liczby dzieci przy jednym porodzie i będzie wynosił maksymalnie 71 tygodni. Nowe świadczenia rodzicielskie będą przysługiwać niezależnie od dochodu.

Zmiany w tym zakresie mają obowiązywać od 2016 roku.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Warto również pamiętać, że 17 czerwca 2015 r. minęły dwa lata od wprowadzenia przez rząd nowego urlopu rodzicielskiego. Wprowadzone przepisy wydłużyły wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego z 4 do 6 tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka oraz z 6 do 8 tygodni - w przypadku urodzenia większej liczby dzieci. Nowością było ustanowienie wymiaru urlopu rodzicielskiego w zakresie do 26 tygodni, z którego mogą korzystać oboje rodziców, wymieniając się opieką nad dzieckiem, sprawując ją równocześnie lub łącząc korzystanie z urlopu z pracą na nie więcej niż pół etatu.
 Co istotne, nowe przepisy objęły również osoby przyjmujące dzieci na wychowanie jako przyszli rodzice adopcyjni lub zastępczy.

Dodatkowy urlop rodzicielski nie jest obowiązkowy i przysługuje rodzicom, którzy o niego wnioskują.

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński

Zasiłek macierzyński, a urlop macierzyński nie oznaczają tego samego. Zasiłek przysługuje bowiem wszystkim mamom, które w momencie porodu podlegały ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od formy wykonywanej pracy.

Natomiast urlop macierzyński przysługuje tylko kobietom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale zasiłek macierzyński już wszystkim mamom, które w momencie porodu podlegały ubezpieczeniu chorobowemu i miały opłaconą składkę chorobową. Oznacza to, że z zasiłku macierzyńskiego mogą skorzystać także np. kobiety wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, a także matki prowadzące własną działalność gospodarczą. Nie ma natomiast możliwości uzyskania zasiłku przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy o dzieło, ponieważ nie podlegają one ubezpieczeniu chorobowemu.

Ważne! Z zasiłku macierzyńskiego mogą również korzystać ojcowie przebywający na tzw. „urlopie tacierzyńskim”, czyli wykorzystujący tę część urlopu macierzyńskiego, z której z różnych względów nie korzysta już matka.

Wymiar zasiłku macierzyńskiego

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. W przypadku ubezpieczonych innych niż pracownicy podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Jeżeli okres zatrudnienia (ubezpieczenia) jest krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się z faktycznego okresu zatrudnienia (ubezpieczenia), za pełne kalendarzowe miesiące.

Źródło:
www.rodzicielski.gov.pl

Oprac. Joanna Weyna

Powiązane artykuły