Weiter Deutsch EXTRA 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7

Indeks: 7204314

Napisz recenzję i oceń
Produkt niedostępny

Poziom podręcznika: A2/B1

Cechy podręcznika:

  • łagodna progresja leksykalno-gramatyczna zapewniająca harmonijny rozwój czterech sprawności językowych także przy wykorzystaniu materiałów autentycznych
  • przejrzysta modułowa struktura podręcznika dająca swobodę w pracy dydaktycznej zgodnie z potrzebami językowymi uczniów 6 rozdziałów w podręczniku
  • użyteczne piktogramy określające formy aktywności językowej uczniów w ramach poszczególnych modułów podręcznika umożliwiające pracę nauczyciela zgodnie z ćwiczonymi przez niego sprawnościami językowymi piktogramy rozróżniają: zadania rozwijające rozumienie ze słuchu, zadania rozwijające sprawność mówienia, zadania rozwijające sprawność rozumienia testów czytanych, zadania rozwijające sprawność pisania, zadania rozwijające umiejętność reagowania językowego + wskazówki ułatwiające naukę oraz koncentrujące uwagę uczniów na zagadnieniach gramatycznych
  • wyrazista, atrakcyjna i angażująca uczniów szata graficzna wykorzystująca współczesne zdjęcia i grafikę, także w odniesieniu do mediów cyfrowych np. okno maila, pisanie bloga
  • klarownie zdefiniowane cele każdego rozdziału tematyka, komunikacja językowa, zagadnienia gramatyczne + autoewaluacja po rozdziale
  • konsekwentna realizacja kluczowych kompetencji XXI wieku komunikacja, kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie poprzez zadania pracy w parach, pracy w grupach, realizację projektów.

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu

Sprawdź inne kategorie: