Sanity, Kleszcz Expert, preparat do usuwania kleszczy

Indeks: 6647494

Napisz recenzję i oceń
Cena: 20,49 zł
Towar w magazynieWysyłamy w: 1 dzień

Preparat do usuwania kleszczy Kleszcz expert:

 • professional & fast
 • pozbądź się kleszcza w kilka sekund
 • ogranicza ryzyko boreliozy
 • praktyczna pęseta w opakowaniu
 • wystarcza nawet na 90 dawek

Kleszcz expert to wyrób medyczny służący do usuwania kleszczy z ciała człowieka, poprzez zamrożenie kleszcza i usunięcie go pęsetą (znajdującą się w opakowaniu), lub innym przyrządem np. kleszcz out, co umożliwia zapobieganie wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze.

Zasada działania:

Ważne! Po zauważeniu kleszcza, zalecamy natychmiastowe jego usunięcie, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia, szkodliwymi czynnikami chorobotwórczymi.

Tradycyjne sposoby usuwania kleszczy ze skóry człowieka, mogą być groźne dla człowieka. Istnieje ryzyko zarażenia się chorobami, których kleszcz może być nosicielem. Podrażniony kleszcz, w trakcie standardowego, mechanicznego wyciągania, może wypuszczać do organizmu człowieka szkodliwe substancje, zawierające różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze. Zamrożenie kleszcza pozwala zabezpieczyć człowieka przed skutkami zakażenia, od momentu jego zamrożenia.

Do zamrażania wyrób Kleszcz Expert wykorzystuje gaz, znajdujący się w pojemniku ciśnieniowym. Pamiętaj o zachowaniu środków ostrożności opisanych w dalszej części instrukcji.

Sposób użycia:

Pamiętaj aby wstrząsnąć pojemnik przed każdym użyciem. Skieruj dozownik w kierunku kleszcza. Odległość od kleszcza powinna wynosić 2-3 cm. Naciśnij dozownik do oporu aby zamrozić kleszcza. Odpowiednia ilość preparatu potrzebna do skutecznego zamrożenia, zostanie uwolniona. Jeżeli kleszcz wciąż się porusza powtórz czynność. Czynność tę można wykonać w tym samym miejscu na skórze, maksymalnie 3 razy. Zamrożonego kleszcza wyjmij pęsetą znajdującą się w opakowaniu. Po wyciągnięciu kleszcza zdezynfekuj miejsce, w którym kleszcz był wczepiony do skóry. Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj.

Uwaga! Usunięcie kleszcza nie wyklucza i nie chroni całkowicie przed zachorowaniem na choroby odkleszczowe. Po usunięciu kleszcza w razie wystąpienia niepokojących objawów takich jak: rumień, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.

Po użyciu środka może wystąpić szybko ustępująca reakcja skórna w postaci podrażnienia lub zaczerwienienia spowodowanego zimnym gazem pędnym zawartym w produkcie. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na skórę.

Przeciwwskazania do stosowania wyrobu:

W literaturze brak odniesień dotyczących przeciwwskazań dla stosowania składników, które są zawarte w wyrobie medycznym Kleszcz expert - preparat do usuwania kleszczy. Brak jest również zgłoszeń dla działań niepożądanych, które pozostają w związku ze stosowaniem tego typu wyrobów. Dotyczy to wyrobów zawierających w swoim składzie, składniki takie jak w wyrobie Kleszcz expert - Preparat do usuwania kleszczy, używanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opakowanie zawiera:

 • preparat w sprayu do zamrażania kleszczy
 • peseta do usuwania kleszczy z ciała człowieka

Środki pierwszej pomocy:

 • Wdychanie wyrobu - należy przenieść pacjenta na świeże powietrze. W przypadku utrzymywania się objawów należy bezzwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.
 • Kontakt wyrobu z oczami - wypłukać pozostałości gazu przy użyciu dużej ilości wody. W przypadku długotrwałego podrażnienia oczu należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.
 • Kontakt wyrobu ze skórą - poczekać aż wyrób odparuje i następnie przemyć skórę ciepła wodą. W przypadku pojawienia się odmrożeń, należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

Ostrzeżenia i uwagi:

 • Wyrób stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji użytkowania z zachowaniem wszystkich poniższych środków ostrożności.
 • Wyrób powinien być stosowany w pomieszczeniach przewiewnych zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Należy unikać wdychania oparów, które powstają w czasie zamrażania kleszcza - wdychanie wyrobu może być przyczyną zawrotów głowy
 • Celowe wdychanie wyrobu może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.
 • Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego
 • Unikać kontaktu z oczami i spryskiwania oczu
 • Unikać kontaktu z błonami śluzowymi ust i nosa
 • Przekroczenie ilości zalecanych przez wytwórcę dawek może powodować odmrożenia
 • Nie stosować na skórę zmienioną chorobową

Skład: 1,1,1,2-tetrafluoroetan

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu