Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne z kazusami

Indeks: 6153708

Napisz recenzję i oceń
Produkt niedostępny

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego zawiera rozważania na temat: - problematyki czynności procesowych, - zależności występujących między wskazanymi postępowaniami, - odrębności, jakie w stosunku do tych postępowań zostały przewidziane w ustawach szczególnych. W podręczniku uwzględniono najnowsze, obszerne zmiany postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego wprowadzone ustawą z 7. 04. 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ponadto została w nim zamieszczona lista najważniejszych uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłych na tle poruszanej w nim problematyki. W 2. wydaniu autorzy starali się połączyć teorię oraz praktykę prawa procesowego. W tym celu posłużyli się przykładami obrazującymi jego działanie w praktyce, a zamykające wykład kazusy z odpowiedziami powinny nie tylko ułatwić przygotowanie do egzaminu, lecz także zapewnić lepsze zrozumienie analizowanej tematyki. Opracowanie zawiera zestawy pytań wprowadzających do zagadnień przedstawianych w poszczególnych rozdziałach oraz krótkie podsumowania najważniejszych kwestii.

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu