Uważaj na fałszywe SMS i e-maile!
SMYK ani firmy kurierskie współpracujące z nami nie wysyłają komunikatów sms lub e-mail o konieczności dokonania dodatkowej płatności w celu otrzymania przesyłki.
SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zabawka: SMIKI Drum & Rythm Set (zestaw instrumentów) No. 24001/4780757, kod EAN 59002568172098, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na brak przy bębenku funkcji rozłączania na pasie przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, które mogą tworzyć sztywne pętle, co stwarza ryzyko uduszenia użytkownika wskutek owinięcia wokół szyi; z uwagi na odłupanie się elementu od jednej z pałeczki, co stanowi ryzyko uduszenia przez odcięcie dopływu powietrza w wyniki zewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.