Filtruj po:

Płeć

pokaż

Rozmiar

  • więcej ›
pokaż

Wiek

  • więcej ›
pokaż

Marka

pokaż

Kolor

pokaż
pokaż wyniki
Zamknij
Regulamin promocji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP: 525-248-82-39, o kapitale zakładowym w wysokości 51 558 390,00 zł, prowadzący Sklep internetowy smyk.com (zwana dalej jako „smyk.com”).
2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami organizowanymi przez Organizatora.
3. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Promocja obowiązuje wszystkich użytkowników smyk.com, którzy w dniach: od 07 stycznia 2014 (od godziny 09:00) do 20 stycznia 2014 (do godziny 08:59) dokonają zakupu w sklepie internetowym Smyk.com dowolnej ilości ubrań i butów, oznaczonych rabatem do 60% taniej, znajdujących się w sprzedaży w Sklepie internetowym smyk.com z wyjątkiem produktów  oznaczonych jako „niedostępne”, zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem.
5. Uczestnikiem Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące zarejestrowanymi użytkownikami smyk.com, zwane dalej Uczestnikami. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

II. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI

 1. Okres trwania promocji: od 07 stycznia 2014 (od godziny 09:00) do 20 stycznia 2014 (do godziny 08:59) dokonają zakupu w sklepie internetowym Smyk.com dowolnej ilości ubrań i butów, oznaczonych rabatem do 60% taniej, znajdujących się w s. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia promocji.
2.  Promocja zorganizowana na stronie smyk.com pod nazwą "Wyprzedaż! Ubrania i buty do 60% taniej", prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

III. ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji  jest:
a) zakup w sklepie internetowym Smyk.com dowolnej ilości ubrań i butów, oznaczonych rabatem do 60% taniej, znajdujących się w sprzedaży w Sklepie internetowym smyk.com, z wyjątkiem produktów oznaczonych jako „niedostępne”, w dniach: od 07 stycznia 2014 (od godziny 09:00) do 20 stycznia 2014 (do godziny 08:59),
b) akceptacja  zasad niniejszego Regulaminu.
2. Realizacja zamówienia objętego promocją:
a) Uczestnik Promocji powinien wejść na stronę pod adresem http://www.smyk.com/wyprzedaz/ubrania dokonać zakupu dowolnej ilości ubrań i butów, oznaczonych rabatem do 60% taniej
b)W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail o zaistniałej sytuacji i zaproponuje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia.
W przypadku zgody na wydłużony czas realizacji Organizator podejmie próbę pozyskania towaru i jeśli będzie to możliwe zamówienie zostanie wysłane na wskazany, podczas składania zamówienia, adres.
W przypadku braku zgody na wydłużony czas realizacji lub braku możliwości uzyskania towaru od dostawców zamówienie zostanie anulowane, o czym Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik Serwisu może odmówić udziału w promocji, mimo iż spełnia jej warunki. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: dok@smyk.com.
2. Regulamin promocji dostępny będzie na stronie internetowej http://www.smyk.com/wyprzedaz/ubrania oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w formie pisemnej na adres: E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa lub na adres e-mail: dok@smyk.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania oraz powód reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w  terminie 14 dni od daty otrzymania.
5. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji są możliwe na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego smyk.com, dostępnego na stronie www.smyk.com/regulamin.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Wyprzedaż! Ubrania i buty do 60% taniej!

*promocja dotyczy oferty w sklepie internetowym SMYK.com i trwa do 20.01.2014r. do godz. 08:59 lub do wyczerpania zapasów

Niemowlę dziewczynka Niemowlę chłopiec CHłopiec Cool Club The North Face Columbia Kamik
Niemowlę
dziewczynka»
Niemowlę
chłopiec»
Dziewczynka» Chłopiec» Cool Club» The North Face» Columbia» Kamik»


  • Buty dziewczęce
  • Buty chłopięce
więcej więcej
Wybierz widok:
Sortuj wedlug:
pozycji na stronie:
poprzednia
1 2 3 4 ...
17 następna