Filtruj po:

Płeć

pokaż

Rozmiar

  • więcej ›
pokaż

Kolor

pokaż
pokaż wyniki
Zamknij
Regulamin promocji

" Kolekcja niemowlęca 30% taniej!"


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP: 525-248-82-39, o kapitale zakładowym w wysokości 51 558 390,00 zł, prowadzący Sklep internetowy smyk.com (zwana dalej jako „smyk.com”).

2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami organizowanymi przez Organizatora.

3. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Promocja obowiązuje wszystkich użytkowników smyk.com, którzy w dniach: od 06.10.2014 (od godziny 08:00) do 13.10.2014. (do godziny 08:59) dokonają zakupu w sklepie internetowym Smyk.com wybranej oferty ubrań niemowlęcych, znajdujących się w sprzedaży w Sklepie internetowym smyk.com z wyjątkiem produktów  oznaczonych jako „niedostępne”, zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem.

5. Uczestnikiem Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące zarejestrowanymi użytkownikami smyk.com, zwane dalej Uczestnikami. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

II. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI

1. Okres trwania promocji: od 06.10.2014 (od godziny 08:00) do 13.10.2014. (do godziny 08:59). (do godziny 08:59). Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia promocji.

2. Promocja zorganizowana na stronie smyk.com pod nazwą "Kolekcja niemowlęca 30% taniej!", prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

III. ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji  jest:

a) zakup w sklepie internetowym Smyk.com dowolnej ilości wybranej oferty ubrań niemowlęcych, za min. kwotę 99 zł netto, znajdujących się w sprzedaży w Sklepie internetowym smyk.com, z wyjątkiem produktów oznaczonych jako „niedostępne”, w dniach: od 06.10.2014 (od godziny 08:00) do 13.10.2014. (do godziny 08:59),
c) akceptacja  zasad niniejszego Regulaminu.

2. Realizacja zamówienia objętego promocją:

a) Uczestnik Promocji powinien wejść na stronę pod adresem www.smyk.com/promocja/ubrania-dzieciece dokonać zakupu dowolnej ilości wybranej oferty ubrań niemowlęcych za min. kwotę 99 zł netto.
b)W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail o zaistniałej sytuacji i zaproponuje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia.
W przypadku zgody na wydłużony czas realizacji Organizator podejmie próbę pozyskania towaru i jeśli będzie to możliwe zamówienie zostanie wysłane na wskazany, podczas składania zamówienia, adres.
W przypadku braku zgody na wydłużony czas realizacji lub braku możliwości uzyskania towaru od dostawców zamówienie zostanie anulowane, o czym Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik Serwisu może odmówić udziału w promocji, mimo iż spełnia jej warunki. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: dok@smyk.com.

2. Regulamin promocji dostępny będzie na stronie internetowej http://www.smyk.com/promocja/ubrania-dzieciece oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w formie pisemnej na adres: E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa lub na adres e-mail: dok@smyk.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania oraz powód reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w  terminie 14 dni od daty otrzymania.

5. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji są możliwe na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego smyk.com, dostępnego na stronie www.smyk.com/regulamin.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Kolekcja niemowlęca 30% taniej!

*promocja dotyczy oferty w sklepie internetowym SMYK.com i trwa do 13.10.2014r. do godz. 08:59 lub do wyczerpania zapasów

** rabat obowiązuje przy zamówieniu za min. 99 zł

Wybierz widok:
Sortuj wedlug:
pozycji na stronie:
Cool Club, Koszulka chłopięca z długim rękawem, rozmiar 86 - Cool Club
 19,99 zł 11,95 zł Oszczędzasz 8,04 zł (40%)
Zobacz rozmiary ›
Cool Club, Body dziewczęce z długim rękawem, rozmiar 80 - Cool Club
 24,99 zł 17,95 zł Oszczędzasz 7,04 zł (28%)
Zobacz rozmiary ›
Cool Club, Sweter chłopięcy, rozmiar 86 - Cool Club
 39,99 zł 21,95 zł Oszczędzasz 18,04 zł (45%)
Zobacz rozmiary ›
Cool Club, Kurtka chłopięca, rozmiar 86 - Cool Club
 99,99 zł 69,95 zł Oszczędzasz 30,04 zł (30%)
Zobacz rozmiary ›
Cool Club, Body chłopięce z długim rękawem, rozmiar 68 - Cool Club
 24,99 zł 17,95 zł Oszczędzasz 7,04 zł (28%)
Zobacz rozmiary ›
Cool Club, Komplet dziewczęcy, rozmiar 86 - Cool Club
 49,99 zł 29,95 zł Oszczędzasz 20,04 zł (40%)
Zobacz rozmiary ›
poprzednia
1 2 3 4 ...
37 następna