I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


"Organizator"
Organizatorem promocji jest E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP:
525-248-82-39, o kapitale zakładowym w wysokości 51 558 390,00 zł prowadzący sklep internetowy smyk.com (zwana dalej jako „smyk.com”).


"Uczestnik"
Uczestnikiem Promocji "20 zł na kolejne zakupy" jest każdy kto:

a) w dniach: 2 listopada (od godziny 00:01) do 14 grudnia (do godziny 23:59) 2011 roku (w okresie trwania promocji) dokona zakupów w Sklepie Internetowym www.smyk.com, na łączną kwotę min. 100 zł

b) użyje kodu promocyjnego: 99PP33

c) zaakceptuje zasady niniejszego Regulaminu.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI

Przedmiotem  promocji "20 zł na kolejne zakupy" jest kod rabatowy o wartości 20 zł, do wykorzystania na kolejne zakupy w Sklepie Internetowym www.smyk.com Kod rabatowy uprawniający do zniżki zostanie przesłany na podany przy rejestracji adres e-mail do 7 dni od daty wzięcia udziału w promocji „20 zł na kolejne zakupy”. Kod rabatowy ważny jest do 29.02.2012 roku (do godziny 23:59). Jednej osobie przysługuje tylko jeden kupon promocyjny.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja "20 zł na kolejne zakupy" na stronie www.smyk.com trwa w dniach 2 listopada (od godziny 00:01) do 14 grudnia (do godziny 23:59) 2011 roku.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Uczestnikiem Promocji jest każda osoba, która w czasie trwania Promocji dokona zakupów na łączną kwotę min. 100 zł, użyje kodu promocyjnego: 99PP33 i zaakceptuje zasady niniejszego Regulaminu.

4.2. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w promocji „20 zł na kolejne zakupy”.

V. ZASADY PROMOCJI

5.1. Promocją rabatową objęte są wszystkie produkty dostępne na stronie www.smyk.com,
z wyjątkiem produktów z kategorii: gry multimedialne oraz produktów z dostępnością „przedsprzedaż”, "wysyłamy w ciągu 30 dni" oraz „niedostępne”, a także Karty Podarunkowe.

 

5.2. W trakcie trwania promocji, użytkownik nie ma możliwości skorzystania z darmowej dostawy.


5.3. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami organizowanymi przez Organizatora.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PROMOCJĄ

6.1. Uczestnik Promocji „20 zł na kolejne zakupy” otrzyma na wskazany przez niego adres
e-mail unikalny kod rabatowy, który upoważni go do zrobienia zakupów w Sklepie Internetowym www.smyk.com. Kupon promocyjny zostanie przesłany do Uczestnika Promocji przez Organizatora w terminie do 7 dni od dnia wzięcia udziału w promocji „20zł na kolejne zakupy”

6.2. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail o zaistniałej sytuacji i zaproponuje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia.

a) W przypadku zgody na wydłużony czas realizacji Organizator podejmie próbę pozyskania towaru i jeśli będzie to możliwe zamówienie zostanie wysłane na wskazany, podczas składania zamówienia, adres.

b) W przypadku braku zgody na wydłużony czas realizacji lub braku możliwości uzyskania towaru od dostawców zamówienie zostanie anulowane, o czym Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

VII. ZWROTY I REKLAMACJE

7.1. Zwrot produktów zakupionych w ramach Promocji jest możliwy w terminie 14 dni od daty odbioru zamówienia. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania.

7.2. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji są możliwe na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego smyk.com, dostępnego na stronie www.smyk.com/regulamin

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą na adres: E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o.,  smyk.com, Dział Obsługi Klienta, ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa lub na adres e-mail: dzial.obslugi.klienta@smyk.com w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia niniejszej Promocji. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

8.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dostępny na stronie: http://www.smyk.com/kuponempik